Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nḭ̈ʔŋ˨˩nḭ̈n˨˨nɨn˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nïŋ˨˨nḭ̈ŋ˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

nịnh

  1. Khen ngợi người trên một cách quá đáng để làm người nghe vui lòng.

Tham khảo

sửa