Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

bệnh viện

  1. Nhà (nơi) tổ chức khámchữa bệnh cho người bệnh.

Đồng nghĩaSửa đổi