Tiếng AnhSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ:

  • United (“liên minh”)
  • States (“các tiểu bang”), từ state (“tiểu bang”).

Cách phát âmSửa đổi

  • (Anh) /juːˌnaɪtɨd ˈsteɪts/ hoặc /jʊˌnaɪtɨd ˈsteɪts/
  • (Hoa Kỳ) /juˌnaɪtɪ̈d ˈsteɪts/ hoặc [juˌnaɪ̯ɾɪ̈d ˈsteɪ̯ts] hoặc [jɪ̈-]
  • (tập tin)

Địa danhSửa đổi

United States (không đếm được)

  1. Hoa Kỳ, nước Mỹ.

Đồng nghĩaSửa đổi