United States

(Đổi hướng từ U.S.)

Tiếng Anh sửa

Từ nguyên sửa

Từ:

  • United (“liên minh”)
  • States (“các tiểu bang”), từ state (“tiểu bang”).

Cách phát âm sửa

  • (Anh) /juːˌnaɪtɨd ˈsteɪts/, /jʊˌnaɪtɨd ˈsteɪts/
  • (Hoa Kỳ) /juˌnaɪtɪ̈d ˈsteɪts/, [juˌnaɪ̯ɾɪ̈d ˈsteɪ̯ts], [jɪ̈-]
  • (tập tin)

Địa danh sửa

United States

  1. Hoa Kỳ, nước Mỹ.

Đồng nghĩa sửa