Wiktionary:Chỗ thử

khoTiếng Na Uy[1]

  1. Mục danh sácm--

--Vanhvanleg (thảo luận) 11:35, ngày 27 tháng 10 năm 2020 (UTC)Câu đề mụccjjonSửa đổi

h số