Littlerabbit
Chủ nhân Ngọc Minh
Thư viện / khuôn khổ JWBF
Ngôn ngữ lập trình Java
11 tháng 2, 2008
10.910


Cánh tay phải đắc lực của Cú Mèo để xây dựng Wiktionary ngày càng tốt hơn.

Công việcSửa đổi

  • Xác định từ loại cho các mục từ chưa có. (bán tự động)
  • Thêm âm thanh từ Commons. (Định kỳ, lần cuối từ tháng 2/2008)
  • Sửa các ký hiệu viết tắt của FVDP.
  • Giúp Cúmèo tạo liên kết đến các từ láy bằng thẻ {{-redup-}}. (bán tự động)
  • Tạo ra các mục từ số nhiều dựa vào các liên kết đến tiêu bản {{eng-noun}}. (tự động, đang chạy)
  • Giúp Cúmèo đánh dấu các từ láy tiếng Việt. (bán tự động)  
  • Sửa lỗi định dạng ví dụ. (bán tự động)