Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
taj˧˥ta̰j˩˧taj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
taj˩˩ta̰j˩˧

Từ tương tự sửa

Danh từ riêng sửa

Táy

  1. Một tên gọi khác của dân tộc Thái.

Dịch sửa

Tham khảo sửa