Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
 
T U+0054, T
LATIN CAPITAL LETTER T
S
[U+0053]
Basic Latin U
[U+0055]

Từ viết tắt sửa

  1. (Vật lý) Tesla, đơn vị SI của mật độ từ thông.
  2. tera-.
  3. (Di truyền học) Viết tắt IUPAC 1 chữ cái của thymine.
  4. (Hóa sinh) Viết tắt IUPAC 1 chữ cái của threonine.
  5. (Toán học) chuyển vị ma trận.
  6. (Hóa học) triti.

Dịch sửa

Tham khảo sửa