Tiếng Anh

sửa


Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ˈtɛs.lə/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

tesla /ˈtɛs.lə/

  1. Đơn vị đo từ thông trong hệ đo lường quốc tế, còn gọi là tét-la; đặt tên theo nhà vật lý Nikola Tesla.

Tham khảo

sửa