Tiếng AnhSửa đổi

Đồng nghĩaSửa đổi

 
Vùng của người Sauk trước năm 1650.

Danh từ riêngSửa đổi

Sauk (không đếm được)

  1. Một bộ lạc hoặc nhóm người Mỹ bản địa thuộc nhóm văn hóa Rừng Đông.
  2. Một ngôn ngữ biến thể (có thể là một ngôn ngữ hoặc thành viên thuộc một nhóm thổ ngữ) được những người Mỹ bản địa này sử dụng.

DịchSửa đổi

bộ lạc
ngôn ngữ biến thể

Danh từSửa đổi

Sauk (số nhiều Sauks)

  1. Bất kỳ thành viên nào thuộc nhóm người Mỹ bản địa này.

DịchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Từ đảo chữSửa đổi