Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

Sauks

  1. Dạng số nhiều của Sauk.

Từ đảo chữSửa đổi