Tiếng CatalanSửa đổi

Danh từSửa đổi

Reconquesta gc

  1. Quá trình hơn 700 năm ở thời Trung Cổ, trong đó những vương quốc Kitô giáo đã thành công trong việc chiếm lại bán đảo Iberia.