Tiếng ViệtSửa đổi

Wikipedia có bài viết về:


 
R U+0052, R
LATIN CAPITAL LETTER R
Q
[U+0051]
Basic Latin S
[U+0053]

Từ viết tắtSửa đổi

  1. (Hóa học) Roentgen.
  2. (Vật lý) Điện trở (trong điện).
  3. (Hóa học hữu cơ) Một gốc không xác định.
    Ancol có công thức chung là ROH.
  4. (Di truyền học) Viết tắt IUPAC 1 chữ cái cho một loại purine.
  5. (Hóa sinh) Viết tắt IUPAC 1 chữ cái cho một loại arginine.

Đa ngữSửa đổi

  1. Rand, đơn vị tiền tệ của Nam Phi.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi