Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xəː˧˧˧˧kʰəː˧˥˧˥kʰəː˧˧˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xəː˧˥˧˥xəː˧˥˧˧˥˧

Danh từ riêng sửa

Khơ-me, Khơme

  1. Tên gọi của một trong số 54 dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam.
  2. Ngôn ngữ của dân tộc Khơ-me.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa