Tiếng Việt

sửa
 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kïŋ˧˧kïn˧˥kɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kïŋ˧˥kïŋ˧˥˧

Danh từ riêng

sửa

Kinh

  1. Tên gọi của một trong số 54 dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam.
  2. Ngôn ngữ của dân tộc Kinh.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa