Tiếng AnhSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Indonesia

  1. Một nước Đông Nam Á.