Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
haːt˧˥ i˧˧ ve˧˧ha̰ːk˩˧ i˧˥ je˧˥haːk˧˥ i˧˧ je˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haːt˩˩ i˧˥ ve˧˥ha̰ːt˩˧ i˧˥˧ ve˧˥˧

Từ nguyên

sửa

Từ tiếng Anh HIV, viết tắt các từ human immunodeficiency virus, nghĩa là "virut làm suy giảm miễn dịch (ở) người".

Danh từ riêng

sửa

HIV

  1. Virut gây bệnh AIDS.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa

Tiếng Anh

sửa

Từ viết tắt

sửa

HIV

  1. Human immunodeficiency virus.

Dịch

sửa