Tiếng AnhSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Brunei

  1. نڬارا بروني دارالسلام‎ (Negara Brunei Darussalam) : Quốc gia ASEAN nằmcực Bắc đảo Borneo.
 

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)