Đa ngữSửa đổi

Wikipedia có bài viết về:
 
Br

Từ nguyênSửa đổi

Viết tắt của tiếng Pháp brome.

Từ viết tắtSửa đổi

Br

  1. (Hóa học) Kí hiệu hoá học của nguyên tố brôm.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi