Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓiə̰n˧˩˧ ɗəwŋ˧˧ɓiəŋ˧˩˨ ɗəwŋ˧˥ɓiəŋ˨˩˦ ɗəwŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓiən˧˩ ɗəwŋ˧˥ɓiə̰ʔn˧˩ ɗəwŋ˧˥˧

Địa danh

sửa

Biển Đông

  1. Một vùng biển thuộc Thái Bình Dương.

Dịch

sửa