Mở trình đơn chính

Xem amiga.

Mục lục

Tiếng AnhSửa đổi

Danh từ riêngSửa đổi

Amiga (không đếm được)

  1. Tên dòng máy tính cá nhân do Commodore sản xuất.

Từ liên hệSửa đổi

Tham khảoSửa đổi