Tiếng Bồ Đào NhaSửa đổi

Danh từSửa đổi

amiga gc (số nhiều amigas)

  1. Bạn gái.

Tiếng CatalanSửa đổi

Danh từSửa đổi

amiga gc (số nhiều amigues)

  1. Bạn gái.

Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Danh từSửa đổi

amiga gc (số nhiều amigas)

  1. Bạn gái.

Lưu ýSửa đổi

Danh từ amigo cũng giống như một danh từ khác trong tiếng Tây Ban Nha có ám chỉ tới giống đực và cái. Danh từ giống đực dùng để ám chỉ con trai, một đám con trai, một đám con trai va gái, một nhóm không rõ giới tính, một người không rõ giới tính. Danh từ giống cái dùng để ám chỉ một người con gái hoặc một nhóm con gái.