Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
miʔi˧˥ ʨəw˧˧mi˧˩˨ ʨəw˧˥mi˨˩˦ ʨəw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mḭ˩˧ ʨəw˧˥mi˧˩ ʨəw˧˥mḭ˨˨ ʨəw˧˥˧

Danh từ riêng

sửa

Mỹ châu

  1. Dạng viết khác của châu Mỹ..