Đa ngữSửa đổi

Ký tựSửa đổi

10

  1. Số mười.

Cách viết khácSửa đổi