Đa ngữ

sửa

Ký tự

sửa

10

  1. Số mười.

Cách viết khác

sửa