Đa ngữSửa đổi


 
🂦 U+1F0A6, 🂦
PLAYING CARD SIX OF SPADES
🂥
[U+1F0A5]
Playing Cards 🂧
[U+1F0A7]

Ký tựSửa đổi

🂦

  1. 6 bích.