Đa ngữSửa đổi


 
🂥 U+1F0A5, 🂥
PLAYING CARD FIVE OF SPADES
🂤
[U+1F0A4]
Playing Cards 🂦
[U+1F0A6]

Ký tựSửa đổi

🂥

  1. 5 bích.