Đa ngữSửa đổi


 
🂧 U+1F0A7, 🂧
PLAYING CARD SEVEN OF SPADES
🂦
[U+1F0A6]
Playing Cards 🂨
[U+1F0A8]

Ký tựSửa đổi

🂧

  1. 7 bích.