Tiếng Triều TiênSửa đổi

 

Danh từSửa đổi

(won)

  1. đơn vị tiền tệ của Nam Hàn và Bắc Hàn (Hàn Quốc)
  2. vòng tròn (hanja:)