Tiếng NhậtSửa đổi

Danh từSửa đổi

(sake)

  1. Rượu.

Đồng nghĩaSửa đổi