Chữ Hán sửa

U+9127, 鄧
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9127

[U+9126]
CJK Unified Ideographs
[U+9128]
Tra từ bắt đầu bởi

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Trung Quốc sửa

Danh từ riêng sửa

  1. Nước Đặng.
  2. Họ Đặng.
    麗君 / 丽君 ― Dèng LìjūnĐặng Lệ Quân
    小平 / 小平 ― Dèng XiǎopíngĐặng Tiểu Bình