Tiếng Mân TrungSửa đổi

Tính từSửa đổi

  1. Dẻo quánh lại.

Đồng nghĩaSửa đổi