Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Chữ và chữ .

Cách phát âmSửa đổi

Động từSửa đổi

蹲班

  1. Lưu ban.

Đồng nghĩaSửa đổi