Tiếng Mân TrungSửa đổi

Địa danhSửa đổi

美人紅影

  1. Dáng phụ nữ đẹp.

Đồng nghĩaSửa đổi