Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+78C5, 磅
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78C5

[U+78C4]
CJK Unified Ideographs
[U+78C6]

Tra cứu sửa

  1. đơn vị đo lường (bảng Anh) pound.
  1. pound
  2. scales
  3. [Colloq.] to weigh
  4. point type