Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Thành ngữSửa đổi

按兵不动

  1. Án binh bất động.