Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

家徽

  1. Huy hiệu gia tộc.

DịchSửa đổi