Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaː˧˧ tə̰ʔwk˨˩jaː˧˥ tə̰wk˨˨jaː˧˧ təwk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaː˧˥ təwk˨˨ɟaː˧˥ tə̰wk˨˨ɟaː˧˥˧ tə̰wk˨˨

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

gia tộc

  1. Họ hàng.

Dịch sửa

Tham khảo sửa