Chữ Hán giản thểSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

地主

  1. Địa chủ/chúa.