Chữ Hán

sửa

嘲弄

  1. bị người khác chê cười , bắt nạt , bị đem làm trò cười .., bị giễu cợt