Tiếng Anh cổSửa đổi

Danh từSửa đổi

名目

  1. Tên gọi người nào tự dùng.
  2. Tập hợp nhan đề theo chủ đề.

Đồng nghĩaSửa đổi