Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zajŋ˧˧ mṵʔk˨˩jan˧˥ mṵk˨˨jan˧˧ muk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟajŋ˧˥ muk˨˨ɟajŋ˧˥ mṵk˨˨ɟajŋ˧˥˧ mṵk˨˨

Danh từSửa đổi

danh mục

  1. Bảng ghi tên theo sự phân loại nào đó.
    Danh mục sách tham khảo.
    Danh mục các loại báo chí.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi