Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

信章

  1. Nhãn hiệu kinh doanh.

DịchSửa đổi