Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+45D0, 䗐
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-45D0

[U+45CF]
CJK Unified Ideographs Extension A
[U+45D1]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Trung Quốc sửa

Danh từ sửa

  1. Sử dụng trong 蛄䗐.
  2. Chỉ con mọt trong gạo.

Tham khảo sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. Xem 䗐#Tiếng Trung Quốc.