Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+459C, 䖜
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-459C

[U+459B]
CJK Unified Ideographs Extension A
[U+459D]

Tra cứu sửa

  • Bộ thủ của chữ này cũng có thể là “”. Có nguồn cho rằng chữ này có 19 nét với bộ thủ “” + 13 nét.
  • Dữ liệu Unicode: U+459C (liên kết ngoài tiếng Anh)

Chuyển tự sửa

Tiếng Trung Quốc sửa

Danh từ sửa

  1. Tiếng hai con hổ đánh nhau.

Tham khảo sửa