Tiếng TháiSửa đổi


Tính từSửa đổi

ไว

  1. nhanh, lẹ, mau.


Đồng nghĩaSửa đổi

เร็ว