Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Tính từ sửa

югославский

  1. (Thuộc về) Nam .

Tham khảo sửa