частотный

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Tính từSửa đổi

частотный

  1. (Thuộc về) Tần số.

Tham khảoSửa đổi