термоядерный

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Tính từSửa đổi

термоядерный

 1. (Thuộc về) Nhiệt hạch, hạt nhân nóng.
  термоядерная реакция — phản ứng nhiệt hạch
  термоядерная энергия — năng lượng nhiệt hạch
  термоядерное оружие — vũ khí nhiệt hạch
  термоядерная бомба — bom nhiệt hạch
  термоядерная война — [cuộc] chiến tranh nhiệt hạch

Tham khảoSửa đổi