Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

стакан

 1. (Cái) Cốc.
  стакан воды — cốc nước
  тех. — ống lót, ống bọc, cốc lót

Tham khảo sửa

Tiếng Taz sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

стакан

 1. cốc.
  стакан ман2суй3
  stakan mánsuǐ
  Cốc này có đầy nước.