Tiếng Nga

sửa

Chuyển tự

sửa

Động từ

sửa

спрятать Hoàn thành

  1. Xem прятать

Tham khảo

sửa